Lagerstroemia indica x L.fauriei ‘Tuscarora’ Flower